Metawonen

'Buddywerking voor mensen met psychische problemen'

Navigatie overslaan

Wat is Metawonen?

Visie

Het besef dat mensen een fundamentele behoefte hebben aan contact binnen een natuurlijk sociaal netwerk en dat juist een tekort hieraan hen mogelijk terugvoert naar de professionele hulpverlening, is de basisvisie van vzw Metawonen.

Het vrijwillig engagement van de buddy is aanvullend op de professionele hulpverlening. De vrijwilliger maakt deel uit van een "natuurlijk" hulpsysteem. De vrijwillige buddy symboliseert de wereld buiten de hulpverlening. Het gewone dagdagelijkse leven krijgt een plaats in de contacten.

Het contact kunnen we het best omschrijven als "georganiseerd vriendschappelijk contact":

  • Vriendschappelijk omdat buddy’s en deelnemers met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en gemeenschappelijke raakpunten. De vrijwilliger vertrekt bij dit contact niet vanuit een probleemdefiniëring, maar heeft in eerste instantie oog voor de aanwezige verwachtingen en mogelijkheden van de deelnemer. Hij/zij merkt de interesses, capaciteiten van de deelnemer op en kan hierbij een stimulerende rol opnemen.
  • Georganiseerd omdat het engagement beperkt is in tijd, frequentie en soort activiteiten,... De opbouw van deze contacten verloopt niet zo spontaan als bij een gewone vriendschap en blijft steeds begeleid door de stafmedewerkers.

Doelstelling

Naarmate het contact tussen buddy en deelnemer vordert en er sprake is van een vriendschappelijke vertrouwensrelatie merken we dat:

- het sociaal isolement doorbroken wordt
- andere sociale contacten aangehaald worden
- het sociale netwerk versterkt wordt
- integratiekansen vergroot worden
- destigmatisering bevorderd wordt
- zelfstandig wonen succesvol kan verlopen
- deelnemers een positiever zelfbeeld krijgen
- een verhoogde levenskwaliteit ervaren wordt
- er een groter gevoel van welbevinden is

Wat biedt Metawonen?

Naast een bezoekbuddy bieden wij ook een telefoonbuddy en een mailbuddy. Met een bezoekbuddy kan de deelnemer tweewekelijks een activiteit doen. Een telefoonbuddy belt de deelnemer éénmaal in de veertien dagen op een vast moment. Van een mailbuddy kan de deelnemer éénmaal per week een mailtje krijgen.

Ontstaan

Het buddyproject is ontstaan vanuit een visie op "vermaatschappelijking" van de psychiatrische zorg. Integratie betekent hier vooral "het herstel van sociale relaties", van "gewoon" contact. Metawonen is ontstaan vanuit een samenwerking tussen CGG De Schelp en een 10-tal Gentse gezondheids -en welzijnswerkers. Op 6 december 1995 werd de vzw Metawonen, als autonome vrijwilligersorganisatie, een feit!

Er zijn twee stafmedewerkers in dienst bij Metawonen: Ans Hillebrant en Liesbet D'haeseleer